top of page

Antakya Yeminli Tercüme

TeleWorld_FB_TURKEY_preview.png

Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş tercümelerdir. Kadromuzda 90’ı aşkın dünya dilinde yeminli tercümanlarımız görev yapmaktadır. Yeminli tercümanlık üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık bölümünü bitirenlerin noterlere diplomaları ile başvurduktan sonra imzalamış oldukları yemin tutanakları sonucunda aldıkları unvandır. Yeminli tercümanların çevirip mühürlediği ve imzaladığı evraklar yeminli evraklardır. Yeminli tercümanlar sadece bağlı bulundukları noterlerce tanınırlar. Bir çevirmen birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir. Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır. Yeminli çevirmen, ürettiği çeviriye yorum katamaz, belgenin orijinalinden başka bir ifadeye yer veremez, belgede değişiklik yapamaz. Her yeminli çevirmenin ihtisas sahibi olduğu konu ya da konular vardır. Bir çevirmenin yeminli çevirmen olması, onun her konuda çeviri yapabileceği anlamı taşımaz. Bu tamamen çevirmenin kendi insiyatifine kalmıştır. Sonuçta ürettiği çevirinin altına imza atacak ve sorumluluğu alacak O dur. Yeminli tercümanların alımları özenle ve titizlikle yapılmaktadır. Tercüman başvurularında kendilerinden profesyonel oldukları branşlarda örnek çeviriler yapmaları istenir.

bottom of page