top of page

Tercüme Kontrol

TeleWorld_FB_TURKEY_preview.png

Kontrol, onay ve redaksiyon çalışmalarımız iki aşamalı olarak gerçekleştirilir: A) Kontrol Hizmeti (Ücretsiz); Çalışmanın belirli sayfalarından seçilen bölümler incelenerek gerçekleştirilir ve sonuç tarafınıza rapor edilir. B) Düzeltme (Redaksiyon) ve Onay Hizmeti; Düzeltilmesi gereken bölümler var ise, harcanacak zaman esasına göre fiyatlandırılır. Tercümelerin kontrolleri terminoloji, dilbilgisi, imla kuralları, ölçü birimleri, kısaltmalar, hedef dilin doğru kullanımı ve akıcılığı ile mizanpaj (paragraf ve sayfa düzeni) esaslarına göre ele alınır.

bottom of page