23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / April 23 National Sovereignty and Children's Day

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, bu anlamlı günü bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve sonsuz teşekkürle anarız.


We celebrate the April 23 National Sovereignty and Children's Day of all the world children, and we commemorate Ghazi Mustafa Kemal Atatürk with respect, longing and endless thanks for this meaningful day.


#23 #23nisan #23nisanulusalegemenlik #23nisanulusalegemenlikveçocukbayramı #mustafakemal #mustafakemalatatürk #hukukitercüme #tercüme #yeminlitercüme #tercümeburosu #noter #noteronayı #apostil


Entradas destacadas