top of page

Aramice Tercüme Hizmetleri - Aramaic Translation Services


Aramice veya Aramca Sami ( Semitik ) dil ailesinin Kuzey Batı grubundan bir dildir. Suriye ülkesinin eski adı olan Aram kelimesine izafeten adlandırılmıştır. Aramice en eski kaynaklar MÖ 2. Binyıl başlarında Suriye’de bulunmuştur. MÖ 1. Binyıl başlarında Babil ve Asur ülkelerini içeren Mezopotamya’da Akkadca yerine egemen dil olarak benimsenmiş, MÖ 6. Yüzyılda tüm Yakındoğu’da egemenlik kuran Pers (İran) İmparatorluğunun resmi yazışma dili olmuştur. Aynı dönemde Yahudiler tarafından İbranice yerine günlük konuşma ve yazı dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hz. İsa’nın ana dilidir. MS 7. Yüzyılda İslamiyet’in yayılması ile de yerini Arapça’ya bırakmıştır. Günümüzde yaklaşık 2.000.000 konuşuru vardır.

Aramicenin Urfa lehçesinden türeyen ve MS 2. Yüzyıldan itibaren Süryani alfabesi ile yazılan lehçesine Süryanice adı verilir.

Tüm dünya resmi ve yöresel dillerinden tüm dünya resmi ve yöresel dillerine, yazılı tercüme, alt yazı, seslendirme, lokalizasyon, yeminli tercüme, noter onay ve apostil hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca tüm işlemleri müşterimizin şubemize kadar gelmesine gerek kalmadan gerçekleştirebilir ve ücretsiz kargo hizmetimiz ile kendilerine teslim edebiliriz. Daha fazla bilgi için;

0326 617 17 97 - 0542 241 76 60

teleworldturkiye@gmail.com

#aramca #aramice #aramaicguage #aramaiclanguagetranslation #aramicetercüme #aramcatercume #translationagency #translate #translation #sworntranslation #sworntranslationagency #altyazi #seslendirme #lokalizasyon #subtitle #dubbing

Entradas destacadas
Entradas recientes