top of page

Pontus Romaic Translation Services / Pontus Rumcası Çeviri Hizmetleri - Yunanistan Tercüme Bürosu

Pontus Rumcası, 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesine değin, Kandıra ile Batum arasında yaşayan Rumlar tarafından konuşulmuş, günümüzde Müslümanlar tarafından Anadolu'da sadece Trabzon ve Rize'ye bağlı 70 civarında köyün yanı sıra, Yunanistan'a gönderilen Ortodoks Hristiyan mübadillerin yaşadığı kentlerde konuşulmaya devam edilen Helence'nin bir lehçesinin yöredeki adı olup Pontiaka, Pontus Rumcası, Karadeniz Rumcası adlarıyla da bilinmektedir. Osmanlı dönemi ve sonrasında Karadenizli Rumların göç ettiği Gürcistan, Kırım ve Stalin döneminde sürüldükleri Rusya ile Kazakistan’da Hristiyan Pontuslular tarafından halen konuşulmaktadır.


Pontus Rumcası, köken olarak Koini ve Bizans Yunancası'ndan İon Yunancası'na dayanır ve Türkçe, Rusça, Gürcüce ve Ermenice'den etkilenmiştir. Pontus Rumcası'nın Doğu Karadeniz'deki değişkesi Antik Yunanca'ya en yakın yaşayan dildir.


Pontus Rumcası, 778,000 kişi tarafından konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine bağlı ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir dildir. Bununla birlikte 200,000-300,000 kişinin anadilidir. Çoğunluk itibarıyla Kuzey Yunanistan'da konuşulmakla birlikte Türkiye, Rusya ve Ermenistan'da Pontuslular tarafından konuşulmaktadır. 1923'te Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde Ortodoks Hristiyan Rumların ana vatanlarından ayrılmasıyla, bu dil Yunanistan'a geldi. Bu dil, Trabzon'un doğusunda Pontuslu Rum Müslümanlar tarafından halen konuşulmaktadır. Pontus Rumcası, Modern Yunanca ile aynı dilin lehçesi kabul edilir. Ancak söylediklerine göre her birinin konuşmacısı birbirini tam olarak anlayamamaktadır. Yunan alfabesi ile yazılırken Türkiye'de Latin alfabesi, Ukrayna'da Kiril alfabesi daha sık kullanılmaktadır.


Tüm dünya resmi ve yöresel dillerinden tüm dünya resmi ve yöresel dillerine, yazılı tercüme, alt yazı, seslendirme, lokalizasyon, yeminli tercüme, noter onay ve apostil hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca tüm işlemleri müşterimizin şubemize kadar gelmesine gerek kalmadan gerçekleştirebilir ve ücretsiz kargo hizmetimiz ile kendilerine teslim edebiliriz.

Daha fazla bilgi için;

0326 617 17 97 - 0542 241 76 60

teleworldturkiye@gmail.com


Entradas destacadas
Entradas recientes