top of page

VEKALETNAME NEDİR?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.


VEKALETNAME ÇEŞİTLERİ

– Genel Vekaletname – Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname – Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname – Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname – Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname – Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname – İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname – Şirketler tarafından verilen vekaletname – Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname – Satış vadi yapmak için verilecek vekaletname


VEKALET NASIL VERİLİR?


Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgilerin ve kimliklerin alır. Daha sonra vekalet verecek olan şahsa hangi konularda vekalet verecek olduğu sorulur ve vekalet verilecek olan konular tek tek eklenir. Ardından hazırlanan sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası noterde kalmak üzere verilir.

VEKALETNAME ÇEVİRİSİ


Türk vatandaşı olmayan kişiler mevzu bahis konu işlemlerini yürütebilmek için vergi numarası, noter onaylı pasaport çevirileri, vesikalık fotoğraf ve vekil olarak tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri ile birlikte noterde vekaletnameyi çıkartabilirler.

Noterde belgeler Türkçe hazırlandığından dolayı, Türkçe bilmeyen kişiler yeminli tercüman ile birlikte Noterde vekaletnameyi hazırlatmak zorunludur. Türkçe olarak düzenlenen vekaletname ilgili dile çevrilmelidir. Vekaletname çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılıp, Noter onayından geçmelidir.

Yetkili Türk makamları da İdari Belgeler için genellikle illerde; Vali- Vali Yardımcısı, ilçelerde; Kaymakam olurken, Adli Belgeler için de Adli Kurul Başkanlıkları olur. Tüm bu işlemler yapılırken cezaevinde düzenlenen vekaletnamenin aslının kullanılması gerekiyor.

Avukat vekaleti alınan bir hükümlünün yurtdışındaki hukuki işlemlerinin sorunsuz yürüyebilmesi için hukuki kurallara uygun, doğru bir tercüme yapılması çok önemlidir.

Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu evrakın Türk yasalarına uygun bir şekilde tanzim edildiğinin ispatını teşkil etmektedir.


Türkiye'de tanzim edilen bir vekaletnamenin yurtdışında kullanması amacıyla tercümesi gerekiyorsa, tercümenin yurtdışındaki noter tarafından tasdikini takiben yetkili makamlarca apostil edilmesi gerekmektedir.

Vekalet veren kişi, vekaletnameyi Noter huzurunda imzalamalıdır. Eğer vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını Noter isteyebilir.


Tele World Dil Hizmetleri, müşterilerine, yalnızca vekaletnamenin tercümesi aşamasında değil, ihtiyaç duydukları yeminli tercüme, noter onayı ve apostil işlem prosedürlerinde, işlem başvurusu tamamlanana kadar rehberlik edecektir.

Tüm dünya resmi ve yöresel dillerinden tüm dünya resmi ve yöresel dillerine, yazılı tercüme, alt yazı, seslendirme, lokalizasyon, yeminli tercüme, noter onay ve apostil hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca tüm işlemleri müşterimizin şubemize kadar gelmesine gerek kalmadan gerçekleştirebilir ve ücretsiz kargo hizmetimiz ile kendilerine teslim edebiliriz. Daha fazla bilgi için;

0326 617 17 97 - 0542 241 76 60

teleworldturkiye@gmail.com

#apostil #apostille #apostilçevirisi #apostiltercüme #noter #noteronayı #notertasdiki #vekalet #vekaletname #vekaletnameçevirisi #letterofattorny #translationagency #translate #translation #sworntranslation #sworntranslationagency #altyazi #seslendirme #lokalizasyon #subtitle #dubbing #çeviri #tercüme #yeminliçeviri #yeminlitercüme #tercümebürosu #yeminlitercümebürosu

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page