top of page

Yeminli Tercüme

Tele World Dil Hizmetleri tüm dünya dillerinde yeminli tercüme hizmeti sunar.

Yeminli tercüme, ülkelerin dış işleri bakanlıkları tarafından görevlendirilmiş yeminli tercümanların imzasını, mührünü ve tasdiknamesini taşıyan ve kâğıda basılı şekilde teslim edilen resmi çeviri anlamına gelmektedir. Söz konusu çeviriler herhangi bir özel kuruluş veya kamu kuruluşuna (bakanlık, mahkeme/adliye, büyükelçilik/konsolosluk veya noterlik) sunulabilmesi için hukuki geçerliliğe sahip nitelikteki çevirilerdir.

 

Yeminli tercümeleri, hem yeminli tercüme lisansına sahip yeminli tercümanlarımızla, hem Türkiye'de, hem Almanya'da hem de İspanya'da resmi olarak temsil edilen tüm ülkelerin buradaki konsolosluklarıyla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin belgelerinin herhangi bir devlet kuruluşu nezdinde sunulduğunda resmi olarak geçerli sayılacağını taahhüt etmekte ve bu kapsamda dünyanın çoğu dilinde yeminli tercümanlarımız vasıtasıyla hizmet vermekteyiz.Sunduğumuz yeminli tercüme hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  • Doğum belgesi yeminli tercümesi

  • Ölüm belgesi yeminli tercümesi

  • Polis tutanakları veya sabıka kaydı yeminli tercümesi

  • Patent yeminli tercümesi

  • Şirket belgeleri yeminli tercümesi (vekâletname, ticari        sicil belgesi, toplantı tutanakları, raporlar ve iç yazışmalar...)

  • Akademik belgeler ve transkriptlerin yeminli tercümesi

  • Nüfus cüzdanı veya diğer kişisel/kimlik belgeleri yeminli   tercümesi

Herhangi bir belgenin yeminli tercümesi için bizimle e-mail ve telefon yoluyla ya da İskenderun’daki tercüme büromuzu bizzat ziyaret etmek suretiyle bağlantıya geçebilirsiniz. Yeminli tercümelerinizi teslim almak için Merkez postanesine çok yakın bir konumda yer alan ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Aynı şekilde bizimle telefon ya da e-mail yoluyla da irtibata geçebilir, bizden tercümenizi size ulaştırmanızı talep edebilirsiniz. Tercüme ücretini öğrenmek için iş maliyet ücretini hiçbir bağlayıcılık olmaksızın ister şahıs kimliğiyle ya da şirket vasfıyla tercüme büromuza sorabilirsiniz. Misyonumuz dil hizmetleri tedarikçiniz olmaktır.

Her türlü belge, transkript, diploma vs.. gibi belgeleriniz için Türkiye Dış İşleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından ya da belgenin menşei olan ülkenin ilgili makamlarınca onaylı yeminli tercümanlardan oluşan ekibimiz sayesinde sizlere en hesaplı maliyette yeminli tercüme hizmeti sunuyoruz.

Tercümenizi belirttiğiniz herhangi bir adres ya da yere ulaştırabiliriz. Tercüme ücretini öğrenmek için iş maliyet ücretini hiçbir bağlayıcılık olmaksızın ister şahıs kimliğiyle ya da şirket vasfıyla tercüme büromuza sorabilirsiniz. Misyonumuz dil hizmetleri tedarikçiniz olmaktır. Tercüme edilmesini arzu ettiğiniz metin ya da resmi belge, metin ya da resmi belgenin niteliğine en uygun tercüman tarafından çevrilir. Yaptığımız çeviriler daima ana diline tercüme yapan yeminli tercüme lisansına sahip tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

bottom of page